Regulamin serwisu

  1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt.
  2. Klient uprawniony jest do odebrania sprzętu po uiszczeniu opłaty za serwis.

Regulamin strony internetowej

  1. Zabrania się obrażania innych użytkowników strony oraz zachowań niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami kultury.